Wednesday, May 11, 2011

Arkadij Vaksberg är död

... och mitt hjärta sörjer verkligen förlusten av denna skickliga journalist och författare.

Jag läser om hans frånfälle på SvD. Det är en stor förlust.

Hans senast utgivna bok heter Giftlaboratoriet, som jag recenserade på djävulskt beläst.

Vila i frid.

No comments: