Friday, May 27, 2011

Pär Ströms nya bok gör mig skeptisk

Jag undrar om det är en reflektion av att vi kvinnor enligt uppgift skall känna mer än män? Jag vet inte. Som en motpol till Pär Ströms tveksamma försök att sticka hål på myter med fakta som redan från början är vinklade efter hans egen smak - eller vad sägs om det här blogginlägget på GenusNytt? - som består av dels en rad artiklar och dels av något suspekta undersökningar som exempelvis Simon Baron-Cohens The Essential Differences, som undersökt skillnaden mellan "manliga" och "kvinnliga" hjärnors förmåga till empati, så vill jag lyfta fram Cordelia Fine.

Enligt Cordelia Fine, som skrivit boken Delusions of Gender, använde sig Baron-Cohen i undersökningen ovan av ett frågeformulär där den egna empatiska förmågan skulle uppmätas. Den här rapporten har bemötts av en rad olika journalister (hey, Pär Ström kan använda artiklar som referenser, då kan jag också göra det) och två psykologer som i sin bedömning kommit fram till att skillnaderna mellan mäns och kvinnors empatiförmåga minskar radikalt - om försöksobjekten inte vet om att det är det som mäts.Vilket de då gjorde i Baron-Cohens undersökning. Jag citerar ur Delusions of Gender:

In an important review of gender differences in affective empathy, psychologists Nancy Eisenberg and Randy Lennon found that the female empathic advantage becomes vanishingly smaller as it becomes less and less obvious that it is something to do with empathy that is being assessed. (So gender differences were greatest on tests in which it was very clear what was being measured, that is, on self-report scales. Smaller differences were seen when the purpose of the testing wass less obvious, and no gender difference was found for studies using unobtrusive physiological or facial/ gestural measures as an index of empathy.)


Cordelia Fines bok är mycket välresearchad, och as it happens, tar upp många av de källor som Pär Ström tar upp i Sex feministiska myter. Hon fortsätter sedan med att ifrågasätta dem, en efter en. Det roligaste exemplet är den debunking som hon gjorde på Allan och Barbara Pease Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Just den här boken finns inte med i Pär Ströms källförteckning, så det kan ju vara ett retoriskt knep instigerat av det genusindustriella komplexet (och mig) att ta upp den. Jag tar upp den ändå, för den visar på hur många aktivt letar efter källor som stämmer med deras egen uppfattning. Och att det är lätt att vrida källor efter sitt eget tycke. Jag säger inte att Pär Ström har gjort det, men av blogginlägget där han ber om feministpunkterande källor att döma är det en teori jag underhåller. Så att säga.

Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps kommer till slutsatsen att män kan stänga av sina känslor när de argumenterar och därför är mer logiska än kvinnor, som hela tiden är genomströmmade av känslor. (Har vi hört det här förut? Ja just det, det var ju vad Philius sade också*. För så där 1000 år sedan, eller något. Inga nya idéer under solen, med andra ord...)

Just den boken säger sig ha källor som undersöker placering och aktivering av känslor i män och kvinnor med fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging - man tar bilder av hjärnan medan den används, med andra ord), och det gick till genom att visa känslomässigt laddade bilder för de som deltog i studien. Säger paret Pease. Av de sex källor som används var det bara två som använde sig av fMRI. Ingen av dem handlade om känslomappning. Jag citerar Cordelia Fine igen, för hon är så rolig:

One study did not involve brain research (it is a survey of handedness in gay men and women). The other is a comparison of Corpus Callosum size in right- and mixed-handed people. It might also be worth mentioning that it was a post mortem study. Possibly Sandra Witelson really did present her samples of dead brain tissue with emotionally charged images - but if she did, it's not mentioned in the published report.


Det jag vill ha sagt med det här blogginlägget är inte att Cordelia Fine automatiskt trumfar Pär Ström, bara för att hon råkar ha ett humoristiskt sätt att skriva om ämnet, utan att Fine i exempel efter exempel drar fram tveksam forskning som är starkt påverkad av frågeställarnas egen bias och att de undersökningar vi KAN göra på hjärnaktivitet än så länge är så begränsad och helt enkelt oprecis att vi egentligen inte kan utläsa något av dem. Återigen ur Cordelia Fines bok:

When looking for changes in blood flow (vilket är en metod som används för fMRI, min anm) between two conditions, researchers search in thousands of tiny sections of the brain (called voxels), and many reaearchers are now arguing that the threshold commonly set for declaring that a difference is "significant" just isn't high enough. To illustrate this point, researchers recently scanned an Atlantic salmon while showing it emotionally charged photographs. The salmon - which, by the way, "was not alive at the time of scanning" - was "asked to determine what emotion the individual on the photo must have been experiencing". Using standard statistical procedures, they found significant brain activity in one small region of the dead fish's brain while it performed the empathizing task, compared with brain activity during "rest". The researchers conclude not that this particular region of the brain is involved in piscine empathizing, but that the kind of statistical thresholds commonly used in neuroimaging studies [...] are inadequate because they allow too many spurious results through the net.


Vi som människor har en enormt svår uppgift framför oss om vi med våra egna medvetanden skall försöka läsa av och analysera våra egna medvetanden. Vi kan aldrig komma ifrån vår kultur, vi kan aldrig komma ifrån att vi lever mitt i röran vi försöker reda ut. Vi kan heller aldrig komma ifrån att vi är partiska, och att våra emotionellt laddade åsikter är de som vi har svårast att ändra på. Oavsett om vi är män och rationella eller kvinnor och irrationella. Eller för den delen kvinnor och rationella och män och irrationella. Det finns alla sorter.

Jag tycker inte att Pär Ström är trovärdig. jag är övertygad om att Pär Ström inte tycker att jag är trovärdig heller. För alla er som läser Pär Ströms bok (länk till PDF) vill jag dock rekommendera även Cordelia Fines bok, som ett komplement och som en motpol till de påståenden som Ström kommer med.

__________________________________________________________________
* ”Det manliga är mer komplett och mer dominant än det kvinnliga, närmare besläktat med verklig handling ty det kvinnliga är ofärdigt och i underordning och tillhör den passiva kategorin snarare än den aktiva. Så är också fallet med de två ingredienser som konstituerar vår livsprincip – det rationella och det irrationella. Det rationella som tillhör själen och förståndet är maskulint, det irrationella, känslans område feminint, liksom mannen gentemot kvinnan.”

Philius från Alexandria ca 1000 e. kr.

12 comments:

bur-q-ua01 said...

Tänk så många avancerade ord, som tänks tyda på beläsenhet, t.ex. i detta stycke:
"
Just den här boken finns inte med i Pär Ströms källförteckning, så det kan ju vara ett retoriskt knep instigerat av det genusindustriella komplexet (och mig) att ta upp den.
"
...fast vad betyder t.ex. "instigerat"?

devilkitten said...

Enligt SAOL:
Att pådriva, upphetsa, intala, egga på etc. Det råkar bara vara ett något ålderstiget uttryck.

SAOL anno 1866

bur-q-ua01 said...

Ordet finns hursomhelst varken i NE (Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/sok/instigera?type=NE) ej heller i SAOL på nätet (http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx).

Kan man månne dra paralleller mellan dess modernitet (=aktuellt år 1866) och dina resonemang?

devilkitten said...

Det kan man säkert göra. Man är nämligen fri att dra vilka paralleller och slutsatser man vill.

bur-q-ua01 said...

Vidare...enl. din länk, så är verbet framförallt kopplat till "någon".

Så här skriver SAOB, om ordet, vilket redan då (1933, då boken trycktes) var mindre brukligt:

"
[INSTIGERA 0]
(numera mindre br.) pådriva (ngn), (upp)ägga l. (upp)hetsa (ngn til ngt l. att göra ngt); intala (ngn att göra ngt; förr äv. utan obj., i uttr. instigera till ngt ägga till ngt.

".

Därav torde följa att något ("ett retoriskt knep", objekt) inte kan vara instigerat av något ("det genusindustriella komplexet", subjekt).

Däremot kan något ("det genusindustriella komplexet", subjekt) instigera (egga, hetsa) till något (ja, till vadå).

Du menade nog inte att "det genusindustriella komplexet" hade hetsat till "ett retoriskt knep", eller?

Enl. SAOB, så kan man instigera (pådriva, egga, hetsa) någon eller instigera någon att göra något.

devilkitten said...

Du får tolka precis hur du vill :)

Joakim Andersson said...

Vol'Jin - jag föredrar att kalla dig det eftersom du uppenbarligen härstammar från en liten arkipelag utanför Durotars kust, och ja du får googla det där -, till att börja med är du förmodligen medveten om att ord över tid förändrar sin innebörd,försåvitt du nu inte är en fundamentalist och/eller ortodox.

Dessutom är du ganska rolig :) Du har förmodligen en fläkt i din mössa, för att hålla hjärnan sval (det här är en referens till en brittisk författare, som skrivit en hel del om Troll).

Fast vad du egentligen vill säga genom att inta en underordnad position genom ditt uppenbara förakt för akademiskt språk är konvoluterat (en försvenskning av "convoluted", som är ett engelskt ord, som också kan googlas). Jag antar dock, helt oförblommerat (google that, motherfucker), att du egentligen märker ord därför att det första ord som dök upp mellan dina två hjärnceller var - Huh?.

bur-q-ua01 said...
This comment has been removed by the author.
bur-q-ua01 said...

Fast å andra sidan, så måste man kunna använda ordet även i passiv form med "av".

Ex.
1.)
[aktiv form:]
Kalle bakar en kaka.

[passiv form:]
Kakan bakas av Kalle.

[passiv form, presens/perfekt particip:]
Kakan är/var (/blir?) bakad av Kalle.

2.)
[aktiv form:]
"Det genusindustriella komplexet" instigerar till (pådriver) "ett retoriskt knep".

[passiv form:]
"Det retoriska knepet" instigeras av "det genusindustriella komplexet".

[passiv form, presens/perfekt particip:]
"Det retoriska knepet" är/var instigerat av "det genusindustriella komplexet".

Detta om detta.
Det känns, som om detta är "Grammar in Hell, at the Devil's".

bur-q-ua01 said...

Joakim Andersson: tror du fortfarande på "(tomtar, ) troll och feminister", alltså.

Då kan du gärna googla på ord som "neandertalmänniskan", "hjärntvättad", "misogyn", och inte minst "lättlurad".

Om jag "uppenbarligen härstammar från en liten arkipelag utanför Durotars kust" (nej, där har jag faktiskt aldrig ens varit, så förmodar jag att du är direktimporterad uppviglare från Guantamo (<= det ordet kan man också söka efter).

Bra att du tycker att jag är rolig.
Det är ett retoriskt knep, som jag ibland begagnar mig av gentemot "det genusindustriella komplexet"...för att förleda dess represenTanter att de är trygga i sin vanföreställning.

Sedan, utan förvarning, kommer fallet och det blir högt och hårt!

De som inte är för sann jämställdhet är emot.

devilkitten said...

Fantastiskt att 10 kommentarer upptagits av ordmärkeri, trolleri och nonsens.

Tillför något intressant till diskussionen istället för att jiddra.

AstroTurf said...

Fan va bra du är Åsa!!!
"Jiddra" åhhh! <3@ Heelt rätt där IMO
Kram
Camilla