Tuesday, January 5, 2010

R.E.S.P.E.C.T.

Det här kanske kommer som en chock, men jag kan inte tala för alla gamertjejer. När jag skriver har jag ett högst personligt perspektiv.

Som person har jag ett djupgående intresse av moral, etik och framförallt respekt. Ansvar finns med i röran någonstans. Jag tror på personligt ansvar, samtidigt som jag är medveten om alla kulturella och sociala strukturer som ibland gör det man trodde var möjligt helt omöjligt, oavsett hur mycket man själv försöker och tar ansvar för sin egen situation.

Världen är vare sig svart eller vitt. Vi lever i gråskalor. Vad är det som säger att ett spel inte kan vara underhållande och moraliskt/ etiskt försvarbart? Igår läste jag en mycket intressant forskningsrapport som tog upp huruvida moderna vålds-/ krigsspel håller sig inom internationella lagen om mänskliga rättigheter. Föga förvånande är det ytterst få som gör det, och än mindre förvånande är att spelaren uppmanas direkt att bryta emot den genom att döda civila, förstöra egendom och tortera och avrätta krigsfångar.

Frågan är då om den här sortens spel skulle förlora något på att följa och uppmana till skydd av mänskliga rättigheter och att följa Genevekonventionen om väpnade konflikter? Jag tvivlar på det. Snarare skulle man kunna utveckla spelen ännu mer. Skjuta är bara en aspekt av krig. Strategi, taktik, informationssamlande och resursfördelning kanske låter trist, men det finns något magiskt att orkestrera en enorm krigsapparat efter ett eget lynne. Visst skulle det krävas research, men vad jag vet är det få utvecklare som klagar över att detaljstudera en stridsvagn eller vilka vapen som var mest använda i den eller den väpnade konflikten.

Vän av ordning kommer med största sannolikhet att invända emot tanken och säga "Nej. Spelen blir inte alls lika roliga. Jag vill inte behöva ta hänsyn till verkligheten när jag spelar krigs- och våldsspel." Poängen är så klart att spelaren inte ens kommer att vara medveten om att hen följer några konventioner alls. Spelaren går dit utvecklarna leder. Blir spelaren belönad för att lägga en bombmatta över ett civilt mål kommer spelaren att göra det. Blir spelaren belönad för att först samla information om ett militärt mål och sedan avgör att det är civilt och avbryta offensiven, kommer spelaren att göra det.

"Meh!" säger vän av ordning. "Vad är det som är kul med att inte bomba ett mål?!" Vad är det som är kul med det då?

Här kommer moral/ etiktänkandet in igen på ett hörn. Är det tanken på att utan straff kunna döda hundratals civila eller att tortera krigsfångar som är det roliga i krigsspel? Vari ligger det roliga i det? Handlar det om makt över en annan människa? Handlar det om att få känna sig som en gud?

Frågan blir då om det inte finns andra sätt att uppleva makt - mer positiva sätt än de där du har en annan människas liv i dina händer. Triumfen av att lyckas hålla en rad gisslan vid liv i en krigszon är i mina ögon mer värd än den av att ha lyckats tortera fram resultat ur en fientlig krigsherre.

Jag fortsätter med de här funderingarna vid senare tillfälle...

EDIT: Jag postade innan korrläsandet. Det har blivit lite mer lättförståeligt nu, när meningarna finns med i fullängd... :P

Intressant?

Andra bloggare om:
, , , ,

5 comments:

Andreas said...

Spelen görs fortfarande för en målgrupp där 15-åriga killar utgör största delen. Jag tror inte vi får se några revolutionerande nyheter i hur spelen gestaltas förrän en bra bit in i framtiden.

Spelmediet är fortfarande en rätt barnslig underhållningsform där tonvikten ligger på att det ska vara häftigt och coolt. Eftertanke och moraliska förpliktelser hamnar därför i bakgrunden men det vore oerhört spännande om framtidens spel tog hänsyn till detta.

I takt med att spelarna blir äldre och att utvecklarna inser detta hoppas jag att vi får ta del av en helt ny typ av upplevelser som verkligen ställer spelarens handlingar på prov. :)

Mentor said...

Jag tror som du att det handlar om belöningssystem. Spelare lägger ju tusentals timmar på något så abstrakt som att sätta fallande pusselbitar i rätt slot eftersom detta är det som belönas och ger tillfredsställelse. Finns det en lämplig utmaning i - och belöning för - att ta en bunker utan att de oskyldiga där inne dör så kommer spelare att göra det.

Om målgruppen är 15-åriga killar (är det verkligen det fortfarande?) så förstår jag att det blir blodigt. de är ju på höjden av sin testa-gränser-och-grupptryckssporra-varandra-att-vada-i-vidrigheter-fas. Men å andra sidan tror jag inte nödvändigtvis att den fasen är genetiskt betingad heller så det kanske går att socialisera bort över tid.

devilkitten said...

Att målgruppen är 15-åriga killar stämmer inte. ESRB och PEGI sätter gränserna vid 16 år och uppåt, och publiken är för det mesta män i medelåldern. Här är lite statistik...

50% av Sveriges befolkning spelar (TNS Gallup)

Könsfördelningen är 50% män och 50% kvinnor
(TNS Gallup)

Medelåldern på en spelare är 33 år (ESA)

41% har spelat i mer än tio år (TNS Gallup)

7 av 10 ungdomar spelar på sin fritid (Ungdomsstyrelsen)

Spelmediet har hur många möjligheter och öppningar som helst att bli bredare, bättre och mer seriöst. Det är spelutvecklarna själva som väjer för "jobbiga ämnen" eftersom det enligt många designers jag pratat med inte går att göra ett etiskt försvarbart spel och fortfarande "ha kul". Det här kommer ofta ifrån män i 30-årsåldern. Frågan är inte om det går. Frågan är om spelbranschen vill och så vitt jag förstår så vill den inte.

Spelarna är redan äldre. Det som måste till är att branschen ändrar på sig.

Andreas said...

"Spelarna är redan äldre. Det som måste till är att branschen ändrar på sig."

Det var lite det jag ville få fram med min kommentar även om min väg dit var krokigare. :P

/Farbror Atlas

Halken said...

Massor av spel erbjuder ju redan möjligheten att lösa problem på olika sätt, sneak/shoot/talk/trade, varför skulle inte ett krigsspel kunna inte bara hindra spelaren att bryta genevekonventionen utan belöna med "medaljer" för att följa alt. straffa med de-merits att bryta. MMORPG uppmuntrar ju tt man inte ska ganka genom att profilen visar hur många gånger man mobbat de mindre, XBOX-liveprofil med "Geneva-respecter" skulle nog vara en kewlt grej, för man har klarat på det svåra, men rätta sättet.