Sunday, February 8, 2009

Konstfack ställer upp på sina studenter

Inte helt oväntat så drar konstfacks lärare samma slutsatser som jag har gjort i fallet som handlar om Anna Odells upprörande beteende (upprörande, som i att det upprörde en hel del människor när det hände) när hon lät sig omhändertas av psykvården för ett par veckor sedan som en del i ett pågående konstverk.

Det går att diskutera det här från många olika vinklar, och precis som många andra så ifrågasätter jag om det är etiskt riktigt att lura psykvårdare på det här sättet, samtidigt som jag förstår att Anna Odell måste få lov att slutföra sitt konstverk innan det går att utvärdera det på en god grund. Det är först när Odell har sitt färdiga resultat att presentera för omvärlden som vi verkligen vet om det var ett grepp hon var berättigad att ta till i sitt konstutövande.

Därför ser jag det som mycket positivt att Konstfacks lärare ställer upp för Odell nu när det blåser omkring henne, och jag hoppas - både för Konstfacks och Odells skull att Odells konstverk håller måttet, något som även artikeln i DN påpekar.

Personligen är jag inte lika redo att uttala mig om konstlärarnas eventuella "fnoskighet" som andra bloggare tenderar att göra. Det är tyvärr en av nackdelarna med att arbeta med konstnärliga ämnen. Det är lätt att utmåla de som gör det som fnoskiga pretton som är världsfrånvända och går på bidrag eftersom de inte kan skaffa sig ett riktigt jobb.

Tyvärr är det få som inser att även konst kräver ett visst mått av skicklighet, konsekvens, kunskap och vetenskap för att faktiskt nå fram till betraktaren. Men konst är inte riktigt lika accepterat av omvärlden som affärer. Förutsatt att man inte tjänar multum förstås. "Lyckas".Då blir man å andra sidan inte accepterad inom konstvärlden. Se på Bengt Elde. Han har lyckats tjäna pengar på det han gör. Då är det inte bra längre. Det är en fin linje att hålla sig mellan kommersialism och konst. Men det här är ett sidetrack.

Låt Odell vara i fred. Låt henne göra färdigt sitt konstverk. Gör en bedämning EFTER att hon har presenterat det, och sluta uttala er om hennes eventuella fnoskighet eller oetiska beteende tills dess. Om det hon gör är dåligt - well, knock yourselves out...

Intressant?

Andra bloggare om:
, , ,

8 comments:

Erik Johansson said...

När det gäller t ex forskning finns etiska regler som ställer krav på information om samtycke, nytta kontra risk för försökspersoner mm. Dessa krav gäller oavsett hur viktiga resultat man kan få fram.

Det måste vara legitimt att säga att det Anna Odell gjorde var oetiskt, oavsett hur bra hennes konst än är.

Att ge henne arbetsro, innebär det att hon ska få göra fler liknande installationer och kränka fler oskyldiga?

Det är svår att bedöma nyttan av hennes projekt, men den kan faktiskt vara negativ. Om hon, vilket en del tyder på, för fram ovetenskapliga idéer om att psykos kanske inte är ett sjukdomstillstånd och att det kanske samhället det är fel på kanske hon gör livet svårare för vissa psykiskt sjuka.

Man påtalar att psykiatrin har varit ett "fält för maktutövande och disciplinering". Det samma gäller konsten. Alla diktaturer har använt konst i sin propaganda.

Varför ska just konsten vara fredad från kritik av utomstående?

devilkitten said...

Enligt artikeln har Odell och hennes handledare mycket noga gått igenom om det hon gjort kan ses som oetiskt och olagligt, så den typen av krav finns även på en konstinsitution.

Konsten SKA inte vara fredad, och det är inte det jag säger. Jag säger bara att konstverket inte är färdigt, och innan det är färdigt kan utomstående inte bedöma vad det är hon har velat säga.

Du säger att det är svårt att bedöma nyttan av hennes projekt. Och det beror ju just på att projektet inte är färdigt. Vänta tills dess med att fördöma. Det kan mycket väl visa sig att det hon gör är både insiktsfullt och legitimt. Eller tvärtemot, helt omdömeslöst. Det vet vi inte förrän konsverket är färdigt och redovisat.

Joakim Andersson said...

Jag översatte det inträffade i mitt sinne härom dagen, detta att en konstnär fördöms redan innan tavlan är klar. Jag tänkte mig en liten dialog mellan två personer, Konaisseur och da Vinci, alldeles som da Vinci skissat de första kolstiftstrecken av Mona Lisa på en nästan vit linneduk:

"Streck? Cirklar? STRECK!!! Ska det där vara KONST!!?"
"Det är inte kl-"
"Det där är ju bara KLOTTER!"
"Det är inte kl-"
"Det där är väl ingen KONST!!! Konst är något där man ser vad det föreställer, det där är ju bara ... bara något som har hänt, en happening, en installation av kol! Men KONST!"
"Det är inte kl-"
"Det där är oetiskt! Det bryter mot alla konstens normer! Och du kallar dig konstnär, din amöba! Avfälling! Kräk! Hora!"
"Det är inte kl-"
"HÄMTA ETT REP!!!"
"Det är inte kl- ... glugg!"
"Ha! Vad säger du nu då!? Häng där, din jävel! Det är VI som bestämmer vad som är konst!"

Varför blir bloggosfären en lynchmobb så fort någon nämner ordet "kultur"?

Salle said...

...och så finns det den franska kvinnan som hade en installation i Umeå genom att kissa på golvet. Och den ryske konstnären som kejdade fast sig naken i en hundkoja och bet förbipasserande och kastade fekalier på dem. Konst? Troligtvis. Etiskt? Mja...

Finns det bättre sätt att spendera våra statliga pengar? Definitivt. För de stora summorna (det var rätt så rejäla statliga bidrag inblandade) så hade man troligtvis kunnat ge ett större antal pensionärer en lite bättre tillvaro ett par veckor.

devilkitten said...

Det handlar ju fortfarande om att vare sig du eller jag eller någon annan än Anna Odell och hennes handledare har någon aning om hur konstverket slutligen kommer att ta sig ut.

De exemplen du använder är inte alls relevanta. Det är "färdiga" konstverk. De kan vi utvärdera och säga "ja, det här var kanske inte så bra". Eller hur?

Det kan mycket väl visa sig att Odells konstverk hör till ovanstående. Men det kan också vara något som berör och väcker större frågor.

JAG kan inte göra den bedömningen förrän jag har sett resultatet. Och jag har redan skrivit i bloggen att jag inte alls är säker på om det här var etiskt försvarbart. Jag bara påpekar att det är jävligt svårt att bedöma något som man inte sett resultatet av.

Joakim Andersson said...

Men att bli biten i benen av en naken ryss är väl en lika stor upplevelse som att sitte i mörkret och se Liam Neeson låtsas vara nazist?

För det senare betalade minst en miljon svenskar 95 :- .

Vad är konst?

UPPLEVELSE är konst!

(Eller också är konst något där man ser vad det föreställer, så man slipper tänka själv.)

Joakim Andersson said...

Dessutom kan det ibland vara en konst att uppleva :)

Joakim Andersson said...

Salle,

Det är här som det är lätt att bli cynisk, men å andra sidan är cyniskhet endast en subjektiv upplevelse av t ex dig, som läser vad jag nu skriver:

Går det att försvara ett potentiellt storverk genom att hävda att det borde ha bekostat en annan människas lidande?

Har du någonsin befunnit dig på den plats där våra äldre befinner sig, är det ytterst en moralisk fråga huruvida 100 000 SEK (påhittad summa) spenderas bäst på dem som snart ska dö, eller på dem som ännu lever och vill uppleva.

Konst ska vara sedeslös, helt befriad från moraliteter och "sanningar". "Sanningar" - det är det där som "alla vet", dvs något diffust baserat på fördomar, okunskap och det s ka "sunda förnuftet".

Anna Odell gjorde ett misstag genom att hävda sin sanning, som ju är subjektiv utifrån henne. Men bara för att hon målade med fel färg behöver det inte innebära att det hon skapat fortfarande är konst.

Konst är subjektiv. Det du ser som konst ser jag som porr (enbart ett exempel). Det jag ser som konst ser du som ... tja - porr. (Fortfarande bara ett exempel). Odells "tavla" är kanske inte konst för vare sig dig elelr mig, men för en annan publik är den just det.

Så, jag tror att vad det hela _egentligen_ handlar om, är den där sanningen som "alla vet", nämligen den att konstnärer är sådana som inte kunde få ett riktigt jobb och därför måste gå på statsbidrag betalade va vår skattsedel.

M ao - avund.

Det ska bli spännande att se vad hon egentligen skapade för slags konst, när - om - hon visar den.