Tuesday, July 29, 2008

O-lust

Den här artikeln i SvD gör mig helt iskall av olust.

Leila Qaraee säger så här i en annan artikel i samma tidning:

När sjukvården utför dessa ingrepp accepterar man samtidigt att någon annan, mannen, släkten – har kontroll över kvinnors sexualitet. Man signalerar att det är okej.

Flickorna är offer och deras roll som offer ska inte förvärras, det är målsättningen. Därför gäller det att med alla medel vidmakthålla och bygga upp kontakten med den ängsliga unga kvinnan, och inledningsvis, som Leila Qaraee säger: ”köpa tid”.

–Vår uppgift på Linnamottagningen är att frigöra kvinnor, inte att stödja konservativa tankar och strukturer. Ingen kvinnoorganisation kan acceptera det. Varför gör då det svenska samhället detta, frågar Leila Qaraee.


Socialborgarrådet Ulf Kristersson har också uttalat sig i frågan.

SvD klargör också vad mödomshinnan egentligen är i en kort artikel.

Det här skapar en enorm olust i mig. Inte det att skattepengar går åt att betala för att livrädda flickor skall kunna återfå någon form av trygghet, utan det faktum att män använder kvinnors egen sexualitet emot dem. Att det är ett påtryckningsmedel.

"Jag har våldtagit dig, men håll käften om det, annars får din familj reda på att du inte är oskuld."

En våldtäkt är alltså mindre skrämmande än vad flickans egen familj kan hitta på med henne.

"Håll käften, kärringjävel. Din kropp tillhör inte dig själv. Din kropp tillhör oss."

Allt det här är grundat i okunnighet om kvinnors kroppar och hur de fungerar. Det är... olustigt. Särskilt olustigt när det handlar om något som egentligen borde vara lustfyllt, dvs sex.

Intressant?

Andra bloggare om:
, , ,

6 comments:

Mats Ceder said...

Det är dags att sätta ner foten och ställa vettiga krav på invandrare. Det här handlar inte om mäns förtryck av kvinnor. Det handlar om en religiös ideologi som heter Islam som dessa utövare blint och utan diskussion tror på. En kulturyttring hemmahörande på medletiden som Sverige böjer sig för. Vi i Sverige bör inte acceptera Islams utbredning i landet med moskéer och annat nonsens som den politiskt korrekta handfallna politiken ger eftergifter åt. Enough is enough!

Charlotta said...

Jag blir oerhört bestört när vi i Sverige frågar oss "Ska vi verkligen betala för...?" Visst, det händer att det handlar om saker som ingen annan har med att göra, dvs andra människors dumhet. Varför ska jag betala för min grannes "sluta röka kurser" exempelvis. Men i ett land som uttalar sig vara tolerant, förstående och fritt borde vi rannsaka oss själva. Kulturella skillnader såsom "oskuldshedern" kanske vi aldrig kommer att förstå, men att skydda landets individer är en annan oavsett brott. Att ta avstånd ifrån andra kulturer och bortvisa behövande människor är inte bara fel utan rent av grymt. Det är där vårt skyddsnät ska göra bäst nytta, att ta om hand och inte föra ännu skam över ett brott som har gjorts. Den som kommer i kläm är offret, inte förövraren, och vi i vårt toleranta och förstående land måste lära oss att stå på offrets sida, annars blir vi medskyldiga till många fall av våld i hemmet exempelvis. Att våldta en flicka och sedan hota med att hennes egen familj skulle skada henne om sanningen kom fram är naturligtvis inte okej, det är fruktansvärt. Vägen till jämlikhet är i många kulturer lång, men vi kommer inte att vinna på att själva ta till rasistiska metoder och välja bort offer till hedersrelaterade brott bara för att vi inte vill kännas vid dem. De behöver oss!

devilkitten said...

Det handlar inte alls om religion. Både kristna och muslimer ägnar sig åt den här typen av kontroll.

Jag citerar ur en av artiklarna:

"Enligt verksamhetsledare Bernardita Nunez finns kravet på en blödning i de flesta länder i Mellanöstern, både bland kristna och muslimska grupper."

devilkitten said...

@ charlotta

Jag håller med dig. Det handlar om att i första hand skänka trygghet åt en person som är otrygg. Hur man gör det är mindre viktigt än att det görs, samtidigt som jag förstår Leila Qaraees bryderi. Det är viktigt att också åstadkomma en förändring, så att framtida kvinnor inte kommer att behöva genomgå den här typen av terror.

Charlotta said...

Ja devilkitten,
det måste det ske en förändring och ju snabbare desto bättre. Jag tror dock att våra politiker vill att förändringar ska ske snabbare än det faktiskt är möjligt genom diverse lagstiftningar och screeningprocesser, och då blir det lätt att man ignorerar problem och hellre låter vissa minoriteter fortsätta lida. Segregationen kan därmed växa om en invandrare alltid kommer att behandlas som en invandrare. Vad gäller vårt sociala system så ska det naturligtvis inte utnyttjas och vi borde kämpa för förändringar och mot kvinnoförtryck. Men det gör man inte genom att vända den utsatta gruppen ryggen, utan proaktivt stötta dem, och aktivt bekämpa våldsmännen. Det gäller alla kulturer.

Ann-Sofie said...

P1 hade en serie om kvinnors sexualitet i sommar, där ett avsnitt handlade om mödomshinnan eller rättare sagt myten om den. Två forskare i Umeå har nämligen kommit fram till att den inte finns!!! De har som barnmorskor undersökt väldigt många kvinnors underliv och menar att det inte går att se någon skillnad mellan oskulder och sexuellt aktiva kvinnor. Alla kvinnor har hudveck i slidan. De är inte de enda forskare som säger detta enligt programmet.

Att vissa blöder första gången de har sex, kan bero på så många saker, ex att de spänner sig, att elasticiteten inte är så stor i slidan och ibland är det till och med killen som blöder. Dessa forskare menar vidare att de operationer som görs inte utvärderas efteråt och att man därför inte vet om de är ofarliga. Detta gör mig väldigt upprörd eftersom man gör ett ingrepp utan ett vet om om detta kommer att påverka kvinnan negativt på lång sikt. Hur många män skulle gå med på det!?

Det finns flera andra sätt att komma runt behovet av blod på "bröllopslakanen". Först och främst bör man naturligtvis satsa på att förändra de strukturer som ligger bakom behovet att kontrollera kvinnors kroppar. Men för de kvinnor som befinner sig mitt i detta och behöver hjälp nu är ju detta inte tillräckligt. Men en operation är inte nödvändig för att åstadkomma blod. Enligt P1-programmet finns det massa andra metoder som inte innebär medicins ingrepp i kvinnans kropp. Man kan ex ge kvinnan p-piller som låter henne styra sin menstruation på så att hon har mens på bröllopsnatten, det finns ampuller med "fejkblod" etc.

Ja detta blev lite långt... men jag kan verkligen rekommendera radioprogrammet och även de övrig 2 avsnitten i serien. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad serien hette, men sök på myten om mödomshinnan på SRs hemsida så borde du hitta den.