Monday, November 24, 2008

Games Forum - A different perspective on gaming

Jag har bloggat för Sverok FS räkning här om Gaming Forum, ett symposium om spel.

Del ett
Del två

No comments: