Wednesday, June 10, 2009

Svärmen

Herr Klokboks kollektion skrev igår en dystopi om "svärmen" som svar på Rick Falkvinges utopi.

Falkvinge förutsätter att teknologi, uppkoppling och internets självorganiserande svärmar* skall lösa alla problem.

Eftersom jag är en trogen anhängare av TED så vet jag att informationsspridande definitivt har enorma fördelar. Så till viss del håller jag med Falkvinges idealiserade bild av världen. Det är så det skulle kunna se ut. Men problemet med utopin - som med så många andra utopier - pekar Herr Klokbok på. I alla fall till viss del. Vad händer med den underklass som inte har möjlighet att delta i utvecklingen? Vad händer med den hantverkande delen av befolkningen som faktiskt behövs för att bygga alla dessa tekniska prylar som skall byggas innan svärmen kan bli verklighet? Vad händer med oss som lever våra liv utan att kunna ta oss in - eller för den delen VILJA ta oss in - i den teknokratiska överklassen, proppfull med åsiktsmaskiner** och enkelriktade spår i den verklighet som Falkvinge beskriver? Jag tror inte Herr Klokbok är så fel ute. Information är makt. Den som har tillgång till rätt sorts information har också mycket makt. Och rätt sorts information har den teknokratiska eliten i dagsläget.

På precis samma sätt som vi behöver få till en jämställdhet mellan könen behöver vi få till en jämställdhet mellan de som är tekniskt bevandrade och de som inte är det. Olika erfarenheter, olika kunskapsnivåer, olika sysselsättning - har nämligen sina poänger, även i ett svärmsamhälle.

De som sysslar med att forska på kollektiv intelligens*** - ett ämne jag kom i kontakt med i samband med alternate reality games - säger nämligen så här: en grupp är långt mer intelligent än en ensam person - men enbart tills dess att gruppen blir likriktad. Om en grupp (som exempelvis - åh, låt oss säga kommentatorsmobben på Newsmill) leds av en stark ledare kommer gruppen efterhand att ta över de åsikter ledaren har och följa blint i hens fotspår. Jag har pratat om det här tidigare. James Surowiecki säger så här****:


The metaphor that I like to use is the metaphor of the circular mill. A lot of people talk about ants. [...] When we talk about bottom-up, decentralized phenomenons, the sort of ant colony is the classic metaphor, because[...], no individual ant knows what it's doing, but collectively ants are able to reach incredibly intelligent decisions. [...] So, the ant colony is a great model - you have all these little parts that collectively add up to a great thing. But we know that occasionally ants go astray, and what happens is that, if army ants are sort of wandering around and they get lost, they start to follow a simple rule - just do what the ant in front of you does. And what happens is that the ants eventually end up in a circle. And there's this famous example of one that was 1,200 feet long and lasted for two days, and the ants just kept marching around and around in a circle until they died. [...] That's the thing we have to fear, is that we're just going to keep marching around and around until we die.


Dan Dennett säger i sitt tal på TED (som jag har länkat till tidigare, men som också finns i det här blogginlägget*****) att:

I'm just going to draw your attention to just one of the many implications of the memetic perspective, which I recommend. [...]. In Jared Diamond's wonderful book, "Guns, Germs and Steel," he talks about how it was germs, more than guns and steel, that conquered the new hemisphere - the Western hemisphere - that conquered the rest of the world. When European explorers and travelers spread out, they brought with them the germs that they had become essentially immune to, that they had learned how to tolerate over [...] thousands of years, of living with domesticated animals who were the sources of those pathogens. [...] these pathogens just wiped out the native people, who had no immunity to them at all.

And we're doing it again. We're doing it this time with toxic ideas. Yesterday, a number of people -- Nicholas Negroponte and others -- spoke about all the wonderful things that are happening when our ideas get spread out, thanks to all the new technology all over the world. And I agree. It is largely wonderful.[...]. But among all those ideas that inevitably flow out into the whole world thanks to our technology, are a lot of toxic ideas. Now, this has been realized for some time. Sayyid Qutb is one of the founding fathers of fanatical Islam, one of the ideologues that inspired Osama bin Laden. "One has only to glance at its press films, fashion shows, beauty contests, ballrooms, wine bars and broadcasting stations." Memes.

These memes are spreading around the world and they are wiping out whole cultures. They are wiping out languages. They are wiping out traditions and practices. And it's not our fault, anymore than it's our fault when our germs lay waste to people that haven't developed the immunity. We have an immunity to all of the junk that lies around the edges of our culture. [...] They're not a big deal for us. But we should recognize that for many people in the world, they are a big deal. And we should be very alert to this, as we spread our education and our technology, one of the things that we are doing is we're the vectors of memes that are correctly viewed by the hosts of many other memes as a dire threat to their favorite memes - the memes that they are prepared to die for.


Dennett avslutar med det här citatet:

Get the facts. Work out the implications. There's plenty of room for moral passion once we've got the facts and can figure out the best thing to do. And, as with germs, the trick is not to try to annihilate them. [...] What you can do, however, is foster public health measures and the like that will encourage the evolution of avirulence. That will encourage the spread of relatively benign mutations of the most toxic varieties.


Det han menar, och det jag menar med mitt blogginlägg - är att för att vi skall kunna sprida en godartad variant av informationssamhället, så krävs det att vi lägger teknokratiska tankar åt sidan. Det krävs att gnällkulturen****** som i princip tagit över alla stora och publika bloggsamhällen i dagsläget - i alla fall alla jag orkar besöka och titta på i Sverige - försvinner. XtremeCreator är ett bra exempel på en plats som är villig att åtminstone försöka släppa den ingrodda teknokratiska elitismen till förmån för samarbete, även om memet om fildelning och framförallt entreprenörsskap har ett starkt grepp om just det communityt.

Men det krävs också att de som väljer att stå utanför det extremteknologiska samhället respekteras för de kunskaper de har. Det krävs att VI som besitter kunskaper som De Andra INTE besitter, och heller inte är intresserade av att lära sig INTE dömer ut NÅGON på grund av bristande kunskap. Och det är - återigen - det som händer inom "piratvärlden" och inom fildelningsdebatten, i synnerhet om man tittar på den sorts kommentarer som med urverksprecision poppar upp i blogginlägg som exempelvis Herr Klokboks dystopi.

Det som skrämmer mig - och det jag är mest bekymrad över att det glöms bort i debatten - är det Larry Lessig******* pratar om i sitt tal på TED om kreativitet:

There's a growing extremism that comes from both sides in this debate, in response to this conflict between the law and the use of these technologies.


Extremism och elitism är inget bra svar på försök att starta debatter. Det är snarare ett bra läge att uppmuntra groupthink******** och okritisk acceptans av vad ledarna säger vara heligt.

Se på Christer Engströms svar på övriga partiers önskan att bidra med ställningstaganden i integritetsdebatten till exempel. Att påstå att övriga partiers vilja att ta ställning är "komiskt" är i mina ögon ett utslag av nonchalans. Det är ju det Engström och piratpartiet har JOBBAT för. Att dissa det som populism är inte särskilt moget eller slipat politiskt. Det kan iofs också vara Expressens rapportering som snedvrider ett citat, det vet jag inte.

Se på kommentarerna i Marit Paulsens inlägg på Newsmill. Där regerar ett styvnackat blånekande till kompromiss. Om det är det stödet PP har, så måste de förmodligen vara extremt försiktiga med att inte stöta sig med de väljare de har. Och i politik kan det vara svårt att inte kompromissa.

Rick Falkvinges utopi lämnar inget utrymme för de människor som inte vill delta i informationssamhället genom ständig uppkoppling. Hans utopi blir Herr Klokboks dystopi om vi inte är väldigt försiktiga med hur vi väljer att värdera människor och kunskap. Med tanke på hur kommentatorsfälten ser ut, med tanke på gnällkulturens framväxt i blogg- och onlinesamhället, så har vi istället lagt grunden********* till ett teknokratiskt elitsamhälle där okunskap om ett visst område ses som dåligt, underlägset och okunnigt, utan att för den delen ta hänsyn till att det bara är en liten, liten del av världen vi lever i.

Vi kan inte vara dumma nog att tro att vi är smarta nog att bortse från våra egna fördomar, vår småsinthet och våra anlag för extremism på internet. Vi måste arbeta för ett bättre nätsamhälle, och det är inte bara något som händer. Tendenserna nu är att Piratpartiet och fildelare, på precis samma sätt som antipirater och motståndare till fildelning av upphovsrättsskyddat material drabbas i hög utsträckning av groupthink. Groupthink är motsatsen till swarm intelligence. Vi har helt enkelt ett giftigt meme i vardande på gång. Nip it in the bud.

________________________________________________
* Swarm intelligence på Wikipedia, som för övrigt är ett utmärkt exempel på kollektiv intelligens ***

** Läs exempelvis Newsmill där alla får lov att skriva. Newsmill samarbetar med DN vilket innebär att hobbytyckare utan djupare kunskap i ämnena de talar om ofta kommer till tals med mer auktoritet än de kanske borde ha. Då handlar det om affektskriverier utan faktamässig grund. De här skribenterna driver ofta sina egna meme och behöver inte stå till svars - mer än möjligtvis i kommentarsfältet - för påståenden som inte har några belägg. Informationen sprids sedan vidare och det bildas en "allmän uppfattning" om hur något har gått till. Se exempelvis Zarembas artikel om Vojakkala för ett exempel på vad som kan hända.

*** Collective intelligence på Wikipedia

****


*****

****** Gnällkulturen är ett fenomen som uppstått i och med... jag vet inte när. Det handlar om människor som blir "kränkta" av det mesta och har en tendens att frånsäga sig personligt ansvar för i princip hela sina liv till förmån för en viss ideologis inverkan eller påverkan på deras liv. Ett exempel på en ideologi som beskylls för det mesta av en viss grupp människor är feminismen. Se på Pär Ström och Joakim Ramstedts inlägg på Newsmill till exempel. Två typiska - i mina ögon - gnällinlägg som inte är särskilt konstruktiva, eftersom budskapet går förlorat i att skylla på andra utan att ta eget ansvar. Zaremba har även här gjort ett fantastiskt inlägg i debatten, liksom Ann Heberlein. Människor BLIR kränkta, visst, men att inte hålla med någon är inte att kränka någon.

*******

******** Groupthink definierat på www.abacon.com

********* Det finns en term inom MMO-spel som går ut på att för att skapa den sorts publik man vill ha till sitt spel, så väljer man i stängd betatestning ut de personer med de värderingar man helst vill se i spelet. Deras avtryck på hur spelet spelas kommer att kvarstå långt efter att de försvunnit, eftersom de lägger värdegrunden till den fortsatta framväxten av de sociala delarna i spelet. De kommer att lära vidare och "uppfostra" kommande spelare om hur de skall bete sig.

Intressant? - långt om inte annat.

Adra bloggare om:
, , , , , ,

No comments: