Friday, June 13, 2008

Är du människa?

Med anledning av Herr Klokboks och Gnällspiks bloginlägg rörande den tyska undersökning som visar på att människor ändrar sitt beteende efter de förutsättningar som finns - den auktoritet som finns - så känner jag mig tvungen att dra paralleller.

Den första parallellen tänker jag dra till Stanley Milgrams lydnadsexperiment. Det visar på att i ett visst klimat kan man godta vilket beteende och uppträdande som helst och man rättar sig efter auktoriteter. Se på Abu Ghraib. Där uppmuntrades grymhet och sadism - och enligt vissa uppmuntrades det ifrån auktoriteter med höga befattningar. Att det ens upptäcktes beror på att bilder togs på övergreppen.

Men det är inte det jag är ute efter i det här fallet. Det jag vill påpeka är att man ändrar sitt beteende om auktoriteter säger att man skall ändra sitt beteende. Och det finns ingen högre auktoritet än staten. Möjligtvis Gud, om man tror på honom.

Man fogar sig därför att staten säger att man skall foga sig. Man ändrar sitt beteende därför att staten säger att man skall vara försiktig med hur man uttalar sig, och med vem man pratar. Det blir ett samhälle som präglas av fruktan.

Den andra parallellen jag tänker dra är till filmen V för Vendetta. Människor i det samhället lever i en ständig fruktan och under ständig övervakning.

Att rädslan inte är en total fantasi börjar redan bli tydligt i Tyskland med tanke på resultatet av den undersökning som gjorts.

"Visst," säger du säkert, "men det är ju så små skillnader. Och 48% VILL ju bli övervakade, vad är det för fel då?"

48% vill bli övervakade därför att de är rädda, och för att staten har sagt att det finns anledning för dem att vara rädda. Staten har sagt "det här kommer att hjälpa er att inte vara rädda", men snarare piskar statens beteende upp människors rädsla ännu mer, utan att någon ifrågasätter, eller ens vill ifrågasätta.

Jag återkopplar till Milgram. Inte EN ENDA av de deltagande ifrågasatte experimentet. Inte en.

Det är viktigt att vi vågar ifrågasätta. Det är viktigt att vi värnar om vår integritet, särskilt i dagens samhällsklimat. Rädslan finns redan. Vi behöver inte spä på den ytterligare.

Intressant?

Andra bloggare om:
, , , , ,

EDIT: Google liknar redan Sverige vid en diktatur, så vi är väl på väg ditåt. Kina nästa? (Tack till Klokbok för länken)

No comments: