Thursday, April 30, 2009

Inspirationskvällen på RMI Berghs

Det finns numera lite info om hur det gick (tm) på inspirationskvällen på RMI Berghs där jag var en av föredragshållarna.

Mer hittar du här

No comments: