Tuesday, April 14, 2009

Meme och bloggosfären

De som är intresserade av bloggosfären - och vilka är inte det? - kommer förmodligen att uppskatta det här talet av James Surowiecki. I korta ordalag så ställer han upp två motsatsförhållanden som jag själv observerat.

1. Kollektivt tänkande människor - kollektiv intelligens - är smartare än en enskild människa. Bloggosfären består av en mängd människor, vilket borde innebära att bloggosfären är enormt smart, och att bloggosfären borde vara värdefull ur ett samhällsperspektiv. Alla får en röst och vi kan komma åt information som vi annars inte kommit åt.

2. Det är lätt att bli kär i internet. Det är lätt att tänka att nätverk är jättebra. Och det är det, i många fall. Men ju närmare vi nätverkar, desto svårare är det för oss att vara oberoende. Ju mer vi blir beroende av nätverket desto mer likriktar vi våra åsiktar. Och grupper är bara smarta om individerna är oberoende. Kollektiv intelligens kräver oberoende tänkande.

När en gång ett meme kommer igång och fått fart, desto svårare är det är bryta emot det.

Surowiecki gör en liknelse med myror. Myror är självorganiserade varelser, som vanligvis klarar av i grupp mycket mer än som individer. Men det finns också en baksida till självorganiserade system. Om den ledande myran går vilse och ingen av myrorna hittar tillbaka, så följer myrorna helt sonika den myran som går framför. Det kan resultera i att myrorna till slut går ihjäl sig. Surowiecki pratar om en hög med soldatmyror som hamnade i ett cirkelmönster och gick i två dagar innan de dog.

Problemet med bloggosfären är att det här självordnande systemet kan upprepa ett meme gång på gång på gång och på så sätt likrikta diskussionen, och istället för att höja den kollektiva intelligensen, sänka den totalt.

OBS: Den här videon innehåller scener från tsunamikatastrofen! Kan vara känsliga scener.


Tyvärr tror jag - det är ännu så länge en teori - att den sociala aspekten av bloggosfären har tagit överhanden. Det är viktigare att "vara någon" att bli länkad till, än att bevara sitt oberoende tänkande. Jag har själv känt av ett socialt tryck att likrikta mig, att ställa mig i ett led och enbart ett led och hålla mig där. Att försöka införa gråskalor i en diskussion, vare sig det handlar om en forumsdiskussion eller en bloggdiskussion är stort sett meningslöst, eftersom meme-anhängarna kommer att vara en så stark kraft att den enskilda (avvikande) rösten drunknar i sammanhanget. Problemet är också att internet föder en enorm lojalitetskänsla.

Och nu har jag bara pratat om problemen och inte det positiva, MEN jag pratar om problemen eftersom positiva röster om bloggosfären för tillfället (enligt min egen upplevelse, så klart) har överhanden i diskussionsmolnet.

Kort sagt - inse faran i att inte tänka själv. Och tänk själv. Gör inte avkall på dina egna åsikter, bara för att något "ska vara" på ett visst sätt eller för att man "ska tänka" på ett visst sätt.

Dan Dennett och Susan Blackmoore om memes, för er som aldrig hört talas om dem tidigare.

Intressant?

Andra bloggare om:
, , , ,

No comments: