Friday, April 24, 2009

Remix - XtremeCreator

XtremeCreator är en site som jobbar med att förbättra dina möjligheter att bli en kreatör och genomföra projekt. Jag håller inte med om allt som skrivs där, men de har ett par poänger. Jag är dock - som alltid - en kritisk textanalytiker, så jag har gjort en remix på en av texterna där. Jag har inte sett någon CC-licens på bloggen, men eftersom mycket av materialet talar om att dela med sig och bygga på varandras arbete så förutsätter jag att det är okej att jag lägger upp min remix här. Om inte är det bara att hojta så raderar jag mitt inlägg. Det hela handlar om presentation och fokus. Orginalinlägget heter "Att säga något väl" och är skrivet av Andreas Rönnqvist. (Tilläggas bör att jag har försökt lägga texten i en kommentar, men det funkade inte av någon anledning. Därav detta.)

Textremix
_____________________________
För att presentera ditt material på ett bra sätt måste du:
1. Göra informationen lättillgänglig - presentera vad sidan handlar om och gör den informationen synlig
2. Var medveten om ditt fokus - och minst lika medveten om din målgrupp

Om ditt projekt, din text eller din site riktar sig till en viss publik så är det viktigt att du vet hur den publiken fungerar och hur information skall presenteras för att just din målgrupp skall ta till sig den.

Viktigt att tänka på:
* Placering - var finns texten? Syns den?
* Formulering - hur talar du till din publik? har du rätt tonfall?
* Formatering - hur ser texten ut? går den att läsa? Är den riktad till hardcore eller mjukisar? har du rätt grafisk form på den?

Fokus
Vad är ditt fokus? Kort sagt:
* vad är det du vill åstadkomma med ditt projekt eller din site?
* hur tänker du åstadkomma det? Vilka verktyg tänker du använda?
* vad är det för "problem" du vill åtgärda?
* varför vill du åtgärda det?

Sammanställ det här i ett par meningar som inte tar längre tid än ca 45 sekunder att säga. Börja med det viktigaste- kärnan. Det människor kommer ihåg är det du säger först.

Läs upp det, ändra om du inte tycker om formuleringen och läs upp det igen. Testa på kompisar eller medarbetare. Förstår de vad du säger? Om inte, så fråga vad som är problemet och formulera om.

__________________________
En poäng med dokumentation är att man inte skall dokumentera mer än man behöver, hålla det kort och lättöversiktligt. Bulletpoints är fantastiskt bra att använda i exempelvis specifikationer och beskrivningar.

Med det sagt så är exempel ofta bra, eftersom det illustrerar tydligt vad det handlar om och hur man går till väga för att genomföra instruktionen.


Intressant?

Andra bloggare om:
, , ,

No comments: