Wednesday, March 5, 2008

R.I.P. Gary Gygax

Gary Gygax, en av rollspelens urfäder, har avlidit vid en ålder av 69 år.

Vila i frid - och tack för arvet du har lämnat efter dig.

EDIT: Och Penny-Arcade gjorde den här hyllningen, som förvisso är på gränsen till det smakfulla, men ändå...EDIT 2: XKCD är inte värre han. Det här känns som en riktig klassiker :).

No comments: