Friday, June 20, 2008

Ekonomiska och rättsliga effekter

I och med att FRA-lagen röstades igenom i onsdags har redan både ekonomiska och juridiska instanser fått känna på hur vi i fortsättningen kommer att ses som nation.

Gunnar Strömmer, VD på Centrum för rättvisa har uttalat sig på SvDs ledarblogg och säger så här:

- Om telebolagen uppmärksammar enskilda fall av övervakning kan vi få ett rättsfall redan när lagen träder i kraft 2009. Och därmed också få en prövning av huruvida tillämpningen av lagen är förenlig med Europakonventionens krav.
- Telebolagen får helt enkelt fundera över om de kan spela med i det här spelet. Dessutom är det ju inte en omöjlig tanke att enskilda tjänstemän på FRA eller andra myndigheter skulle kunna uppmärksamma fall av övervakning, avslutar Gunnar Strömmer.
Därmed går det en röd tråd mellan den politiska aktivism som föregick riksdagens beslut, och den juridiska aktivism som tar vid när den nya lagen träder i kraft: Enskilda människor kan fortfarande göra en avgörande insats genom att visa civilkurage.


DN å sin sida rapporterar att ett flertal stora företag som tidigare haft Sverige i åtanke för sina serverparker nu drar sig ur, eftersom de har sina kunders integritet i åtanke.

- VI HAR FÅTT TYDLIGA besked från flera stora företag att de inte vill satsa här, säger Bengt-Åke Ljudén, försäljningschef på Invest in Sweden Agency (ISA), en statlig myndighet som hjälper utländska företag till Sverige.

Sverige lämpar sig annars särskilt väl för internetoperatörer som kräver tillgång till energi och kyla för sina servrar, enligt Ljudén.

- Vi får väldigt många förfrågningar från företag som vill bygga upp stora datacenter, säger han till TT.


LJUDÉN VILL INTE BERÄTTA vilka företag han varit i kontakt med men betonar att det handlar om multinationella företag. Främst är det företag som har hand om andra företags datatrafik. Sedan debatten om FRA-lagen inleddes har de undvikit Sverige, enligt ISA.

- De vill inte riskera något. De säger till oss att de inte kan operera på en marknad där deras kunder kan bli avlyssnade, säger Ljudén.


Frågan är hur länge regeringen kan ignorera den här typen av bortfall i näringslivet. Det här är en lag som påverkar hela landet, alla aspekter. Och inte minst för gemene man. Det är inte bara internetkunder som kommer att drabbas. De som lever för sin mobiltelefon kan också få känna av smällen.

Ett ja till FRA-lagen innebär stora kostnader för operatörerna. Enligt regeringens proposition ska företagen som äger kabelnäten och annan infrastruktur betala investeringarna som krävs för att FRA ska kunna kopiera och avlyssna kommunikationen.

–Det är stora investeringar. Vi tycker att regeringen felbedömt kostnaderna och tror att de blir betydligt större än vad som beräknats, säger Per Nygårds, näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagens branschorganisation.


Politikerbloggen rapporterar dessutom att ett 20-tal FRA-anställda har fått sina namn och personuppgifter utlagda på ett internetforum. Den typen av beteende är förkastligt. Det är inte de som är anställda på FRA som är skyldiga till att lagen röstats igenom, det är våra folkvalda politiker. Låt bli att straffa dem som inte är ansvariga, det slår bara tillbaka på oss som inte vill ha lagen på plats.

Intressant?

Andra bloggare om:
, , ,

No comments: