Saturday, June 21, 2008

Museiqueer

Döm om min överraskade glädje när jag i SvD läser om projektet §1 (eller Artikel 1) som det uttalas. Det handlar om att lyfta upp hbt-perspektivet i de samlingar som finns. I §1 projektet har bland annat Armémuseum, Nobelmuseum, Sjöhistoriska, Etnografiska, Tekniska, Historiska och Riksutställningar gått ihop, med sponsring av Sida, för att skapa utställningar innan och i samband med Pridefestivalen som går av stapeln i slutet på Juli.

På frågan om museerna kommer att fortsätta använda sig av queerperspektivet i sina fortsatta utställningar svarar Sophie Nyman på Historiska jakande. Ett citat ur artikeln på SvD.

- Vi har använt det i allra högsta grad. Vi har gått vidare med att erbjuda visningar med queer- och genusperspektiv för skolklasser, och kommer att fortsätta med den typen av tematik. Både den nya forntidsutställningen och höstens utställning om jungfru Maria hämtar inspiration därifrån.

En rundringning till en rad museichefer visar att det finns en uppenbar nyfikenhet på frågeställningarna, samtidigt som allt fler nu lite yrvaket utforskar vad ett hbt-perspektiv egentligen innebär för just deras samlingar. Av någon anledning arrangerar inte mindre än tre museer champagneprovningar i samband med Pride.


Intressant?

Andra bloggare om:
, , ,

No comments: