Thursday, June 26, 2008

Hur länge?

Jag undrar hur lång tid till jag kan ha den här bloggen utan att tvingas registrera mig och betala dyra pengar för att skriva vad jag tycker på nätet.

Jag undrar hur länge till vi kommer att kunna uttrycka oss fritt på ett forum? När börjar bloggbålen spraka runtom i Europa? När införs åsiktsregistrering?

Jag vet att jag som Marianne Mikko efterlyst en mer sansad ton i debatter. Men det Mikko vill se är att bloggare kontrolleras. "Felaktig information" får inte spridas. Vem bestämmer vad som är felaktig information? Vem avgör vad som får och inte får skrivas? När börjar EU bränna bloggar?

Det finns snart inga platser kvar där vi är skyddade från informationssökare.

Patrick Krassén skriver i SvD idag följande:
Patientens rätt att avgöra vad ens blodprov får användas till ställs mot polisens intresse av att underlätta utredningar. Men det stannar inte där. Utredaren ska också överväga en ändring av lagen i syfte att försvåra eller helt avskaffa möjligheten till återkallande av samtycke till användning av ens blodprov, vilket alla patienter har idag enligt lag (Dagens Medicin, 24/6).

Resultatet av detta kan i mardrömsscenariot bli att staten har ett DNA-register över alla som föds i Sverige, ur vilket prov kan användas av myndigheter utan samtycke från individen, och som det inte är möjligt att träda ur. Få förslag öppnar för lika dystopiska visioner om storebrorssamhället som detta.


Jag trodde inte att Sverige var så här otryggt. Jag trodde inte att Sverige var ett land där jag skulle behöva se mig över axeln hela tiden, akta på vad jag säger, vara försiktig med hur jag uppträder. Jag hade fel.

Snart brinner bloggarna. Snart har vi inte längre rätt till vår egen kropp.

Intressant?

Andra bloggare om:
, , , ,

No comments: