Wednesday, December 12, 2007

Bra människor

Inger Efraimsson, ordförande i Försäkringskassan, slutar i protest när hennes mandat går ut om två veckor.

Hon slutar därför att hon anser att regeringens politik mot sjukskrivna är fel.

Citat från Ekoredaktionens reportage:
– Ska man ha ett sådant här uppdrag så måste man kunna känna sig lojal mot sin uppdragsgivare, och det är regeringen, och det kan inte jag.

Inger Efraimsson har varit ordförande för Försäkringskassan sedan 2005. Hon har hittills ställt sig bakom stramare rutiner, men nu anser hon att regeringen gått för långt och har i ett brev till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson skrivit att hon inte vill ha något förnyat mandat när hennes ordförandeperiod löper ut om drygt två veckor.


Läs hela artikeln eller lyssna på inslaget här.

Det finns med i SvD och i DN också.

Problemet med det här är ju att om alla bra människor försvinner... vem tar över? Och hur kommer den personen att agera? Vem blir vald till en sådan post?

EDIT: Regeringen kommenterar Efraimssons avhopp i SvD.

No comments: