Tuesday, December 4, 2007

Saker som hon gör III

För tio veckor sedan tänkte jag mycket på masker, ansikten människor tar på sig för att klara av olika situationer. Jag kom fram till att jag behövde en egen mask. Något som döljer mig för omvärlden.

Det är en komplicerad lödning för någon som inte har lött på åtta år. Men jag kan inte göra något enkelt. Fyra lödningar som ligger rakt ovanför varandra. De tre första är med hårt lod och den fjärde med vekt (näsan).

Nu är masken färdig.

No comments: