Thursday, December 13, 2007

Surströmmingskompis

Jag tror banne mig Thente är en surströmmingskandidat.

Varandes en surströmming själv, kan jag ju inte annat än att förtjust läsa hans formuleringar.

No comments: