Friday, January 4, 2008

Att skriva för konvent - del 14: Att konstruera scener

Att konstruera scener
När jag skriver för konvent och kommer till konstruktionen av scenerna brukar jag allt som oftast dra paralleller till TV-serier eller filmer. Där ser man nämligen ganska tydligt hur varje scen leder till nästa och vilken information som var viktig just i den scenen för att driva berättelsen vidare.

Om du kikar på bilden hittar du ett indexkort.Det har jag, utan att skämmas, lånat från Last Unicorn Games utgåva av “Star Trek - The Next Generation: Narrator’s Toolkit”. Det är nämligen (för mig) ett alldeles utmärkt verktyg när man skall bygga ett scenario. Varför indexkort då? Dels är det ett enkelt verktyg att använda, men det ger också en mycket god överblick över hur du konstruerat ditt äventyr. Du behöver inte alls behålla dem i det färdiga äventyret, men när du arbetar med det är det lätt att slänga upp alla lapparna på bordet (eller väggen) och få en god överblick med en gång. Du ser lätt om det finns några hål i din berättelse och kan enkelt lägga till extra scener som behövs - eller ta bort scener som är överflödiga.

Med indexkorten får du också en bra överblick om du väljer att ha fler än en storyline i ditt äventyr. Nog om indexkortens fördelar. Nackdelen är att de fungerar bra som skiss, men man behöver definitivt mer kött på benen för att det skall bli ett färdigt scenario.

Vad är en scen?
En scen är ett händelseförlopp som utspelar sig på en bestämd plats. Här använder jag exemplet Buffy och avsnittet “Hush” från tredje säsongen. Den första scenen i avsnittet utspelar sig i klassrummet där Buffy drömmer att Riley kysser henne som en del av ett psykologiskt experiment. Här etableras den första storylinen som rör Buffys och Rileys förhållande. Nästa scen är när Buffy och Riley går ut i korridoren, där det står en liten flicka och sjunger. Här etableras den andra storylinen, den som handlar om Gentlemännen, och den vi är mest intresserade av i skrivarsammanhang, eftersom den utgör hotet mot spelarna (som i det här fallet skulle bestå av Buffy, Willow, Giles, Xander och resten av scooby-gänget).

Ge scenen ett namn
Varför skall man behöva göra det? Dels för din egen skull, men även senare till din innehållsförteckning, när du skall strukturera ditt äventyr. Att ge scenen ett namn gör det också lättare att hålla reda på den.

Sammanfattning av scenen
Vad är - kort sagt - syftet med scenen? Tänk på det som sades i det tidigare avsnittet om synopsis. Vad skall scenen förmedla? Vilken information måste komma ut av den? Som exempel återgår jag till avsnittet "Hush" som inleds med en drömsekvens. Vi som tittar vet inte vad scenen handlar om, men vi får en introduktion till hotet som är en av de parallella trådarna. Jag väljer "Hush" för att demonstrera hur man kan introducera ett hot och sättet man väljer att introducera det på. I det här fallet är det en kryptisk barnramsa och en drömsekvens. En bra sammanfattning på den scenen är alltså "Buffy drömmer ramsan om gentlemännen".

Ett annat sätt att introducera ett hot och en scen på är i Battlestar Galactica utmärkta avsnitt "Water" där ser vi hur Sharon Valerii till synes vaknar upp drypande och utan uppfattning om vart hon befinner sig. Hon upptäcker att hennes väska innehåller sprängladdningar. Vad är det som har hänt? Sammanfattningen är "Sharon Valerii vaknar, drypande blöt och upptäcker att hon har sprängladdningar i sin väska."

Vilka SLP finns med i scenen?
Det här kan vara bra för dig (och spelledaren) att veta. Har man koll på vilka SLP som är med och inverkar på en scen så får man också en överblick över vilka SLP man behöver fästa på papper. Jag brukar dessutom göra några anteckningar om syftet med deras närvaro i scenen. I Buffy-exemplet är spelledarpersonen den lilla flickan med asken. Eftersom hon inte kommer tillbaka igen behöver man inte beskriva henne särskilt noga.

Vilka handouts finns med?
Jag erkänner villigt att jag är tokig i handouts. Därför brukar jag, för att få en bra översikt över hur mycket extra material äventyret kräver, skriva upp vilka handouts som är relevanta för scenen. Man kan även skriva upp vilka kartor man behöver för scenen här, eller om det förekommer några särskilda föremål.

Vilken plats utspelar sig scenen på?
I Buffy-exemplet är skådeplatsen en skolkorridor, medan det i Battlestar-exemplet handlar om ett omklädningsrum.

Att veta vart en scen utspelar sig på gör det lättare att förbereda beskrivningen av platserna.

Notera dock att de exempel på scener från TV-serier jag givit är tydliga i sina övergångar. Ett äventyr behöver inte alls alltid vara så strikt uppdelat. Hade "Hush" varit ett scenario hade man exempelvis kunnat behandla hela universitetet som en scen, en plats, och bara byta när rollpersonerna ger sig av därifrån eller konfronteras med en viktig SLP. Det hela är en avvägningsfråga som du som författare måste ta ställning till. Behövs det en ny scen? Lägg till en ny scen. Och är du osäker är det alltid lätt att stryka eller kombinera scener på samma plats.

Vad är scenens syfte och vad skall scenen leda till?
Om du alltid ser till att ha ett syfte med dina scener så kommer du att kunna skapa ett tight och spännande scenario. Till och med scener som för spelarna framstår som mellansnack bör ha ett syfte - även om det rör sig om just mellansnack.

Om din scen har ett syfte så vet du också vad den skall leda till. Är det meningen att rollpersonerna skall bli nyfikna på den förtrollade grottan? Eller skall de hitta offerdolken som gör det möjligt för dem att döda monstret som den hemliga kulten har åkallat? Skall de hitta agentens bokade biljetter för två till Karibien, eller knarket ombord på Cessnaplanet?

Vet du det här så vet du också att du måste täcka upp för vad som händer om spelarna lyckas med det, respektive vad som händer om de misslyckas.

Sättet jag har valt att beskriva scener på är ganska strikt. Man behöver inte alls följa det här stela upplägget om man inte vill, och framför allt om man redan känner att man förstår vad jag pratar om, men själv har jag funnit att det här upplägget, att arbeta med indexkort och med scener, gör det lättare att planera och skriva konventsäventyr - och andra äventyr också, för den delen.

Som vanligt gäller att behärska reglerna innan man bryter emot dem.

2 comments:

Henrik said...

Jag har nu läst så gott som alla dina poster i serien "Att skriva för konvent" och en jättestor fråga inställer sig: Varför i allsin dar är det inte _du_ som pratar på alla konvent på temat "skriva rollspelsgrejer"? Istället måste folk nöja sig med halvfigurer som mig själv eftersom du är upptagen med att arrangera och andra slöserier med din talang (inte för att du inte är bra på att arrangera såklart).

devilkitten said...

Det är ingen som har frågat mig :)

Och jag är av den fasta övertygelsen att "ju fler som kommer till tals desto bättre". Alla sätt att arbeta på är möjliga verktyg för nybörjare att använda sig av, så ju fler desto bättre. Dessutom är de föreläsare jag väljer ut knappast halvfigurer, utan människor jag respekterar och vill lyssna på själv, så det är lite egoism med i ekvationen. Så det så :)