Tuesday, May 13, 2008

Griefing

Jag fick ett utmärkt exempel på griefing häromdagen. Och på härskarteknik. Det omfattas i och för sig av termen "grief" i det här sammanhanget.

Vad är griefing? Det är när man online beter sig "avvikande" från det som accepteras som samhällets norm. I sig behöver inte detta betyda att man beter sig på ett dåligt sätt, men vi pratar griefing, och det handlar om att uppträda med avsikt att skada andra.

Griefing kan pågå på många nivåer, tekniska såväl som sociala. I det här fallet handlade det om social griefing, genom att baktala - och under pågående samtal även ett försök att påföra skuld samt förlöjligande, vilket ju är härskartekniker. Jag träffade på följande två fenomen:

Påförande av skuld och skam
Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Exempel: Trots att du inte informerats om det där mötet får du höra att du själv borde tagit reda på när det var. Ingen lyssnar på vad du säger på mötet och du känner att du uttryckt dig på ett dumt eller otydligt sätt. En kvinna/man som sextrakasseras har sig själv att skylla med tanke på det sätt som hon/han klär sig.

Förlöjligande
Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför grupp anmärka på persons yttre är ett sätt. Exempel: En kollega skrattar åt ditt uttal och säger att du låter som en person i en kul tv-serie (när du hade något viktigt att säga).


Varför ägnar man sig då åt griefing? I det här fallet kan det uppfattas som att personen eller personerna som ägnar sig åt det har utsatts för en verklig eller påhittad attack, personen eller personerna kan också vara engagerade i ett dominansspel - att förstora sitt eget ego genom att förminska andras. Genom att befinna sig i ett onlinecommunity blir man också befriad från ansvar för sina handlingar och behöver inte ta konsekvenserna av det man gör. Man testar sina gränser. Det här är samma beteende som tvååringar ägnar sig åt när de går igenom trotsåldern.

Hur kommer man ifrån den här typen av beteende då? För det första måste det community där beteendet uppstår sätta stopp. Att personen/ personerna beter sig oacceptabelt är med största sannolikhet för att resten av communityt tillåter det, och till och med uppmuntrar det.

Det finns nämligen två olika beteendestrukturer i onlinecommunitys, en som är explicit - dvs skrivna regler som gäller i communityt. Den andra är implicit - regler som framträder "bakom" kulisserna, genom interationerna på communityt.

Det mest uppenbara sättet att korrigera beteendet är genom att skapa strängare regler för hur man får lov att bete sig. Det här fungerar bra om gränsen mellan tillåtet och otillåtet beteende är lätt att upptäcka och avgöra. Man kan också använda sig av avskräckande åtgärder som avstängning eller tillsägelser.

Det allra bästa sättet att åtgärda är dock att uppmuntra bra beteende. Diplomati och vänlighet , kompetens och kunskap kan man lyfta för att skapa ett trevligare och mer välkomnande community.

Materialet är hämtat ifrån boken "Developing Online Games" och Wikipedias artikel om härskartekniker..

Intressant?

Andra bloggare om:
, , , ,

No comments: