Monday, May 5, 2008

Kultur och debatt

På DN:s debattsida har "kulturpolitiska" talesmän för moderaterna gjort ett inlägg om hur de vill att kulturen i fortsättningen skall sponsras.

Genom att släppa monopolet för Svenska Spel och låta andra aktörer komma in på banan skall man därigenom med en särskild avgift öka pengarna som öronmärks till Kultur.

Sponsring, Svenska Spel och Allmänna arvsfonden skall användas i detta heliga korståg för att skapa mer kultur.

Jag citerar:
De statliga inkomstgarantierna för författare och konstnärer har en viktig funktion, men bör göras tidsbegränsade i takt med att nya beviljas. Mandatperioderna i anslagsbeviljande instanser kan med fördel kortas för att öka omsättningen av beslutsfattare. Invalsprocesserna ska präglas av öppenhet.

En erfarenhet av den infekterade debatt som fördes om fortsatt stöd till tidskriften Mana var just behovet av insyn. Såväl litteratur- som tidskriftsstödet ska präglas av genremässig och politisk balans. I dag är det svårt att veta vad annat än personligt tyckande som ligger till grund för fördelningen av olika bidrag.


Hmm... Hur hade de tänkt åstadkomma det, då? Personligt tyckande - ja, det tycker jag också skall bort, men HUR undviker man det?

I debattartikeln nämns för övrigt bibliotek, filmskapande, författarskap och konstnärer, men ingenstans får spelmakarna plats.

Det kulturpolitiska ansvaret gäller inte endast att bevara och samla utan också att skapa förutsättningar för det nya och experimentella.


Jo... Då borde en av våra nya konstformer få plats? Kanske? Spel är också konst herrarna och damerna politiker. Åtminstone om vi som jobbar inom branschen får möjlighet att utveckla de spel vi vill, oavsett vad marknaden säger sig vilja ha. Jag är nämligen i detta fast övertygad om att marknaden inte vet sitt eget bästa. Eller kanske snarare att den lider av dålig utbildning på området. Får man bara äta gröt vet man inte hur bruschetta smakar. Så att säga.

Intressant?

Andra bloggare om , ,

EDIT:
Apropå intressanta inlägg - Borut Pfeifer undersöker subversiva spel i en artikel på Gamasutra. Han menar på att spel förutsätter att du som spelare spelar enligt deras förutbestämda regler, och om det är så - hur kan man då skapa ett spel som får spelaren själv att ifrågasätta sina val?

Som ett exempel på ett spelmedia där detta skulle fungera tar han upp kort- och brädspel, men glömmer bordsrollspel. Lite nonchalant av en speldesigner, tycker jag. Där om något har vi ju ett verktyg för subversivitet och ifrågasättande.

1 comment:

Wilhelm Raab said...

Det är ju något som kännetecknar större delen av politiken just nu, att man liksom har rätt eller fel, att man finns eller inte finns, att något är bra eller dåligt. Upp med övervakningskameror, bort med statligt ägande, fram med bidrag till Det Som Är Rätt. Utan en tanke på att genom att säga vad som är rätt, har man genast satt ett totalt stopp för förändring och utveckling, vilket ändå måste ses som en tämligen viktig funktion hos samhället.