Thursday, November 22, 2007

Att skriva för konvent - del 2: Skrivövningar synopsis

Skrivövningar
För att lära dig att skriva synopsis finns det ett par övningar du kan ägna dig åt. Det handlar om att sammanfatta ditt (eller andras) äventyr. För den här övningen är det förmodligen bäst om du har ett äventyr redan, eller en väldigt klar uppfattning om hur ditt äventyr skall se ut.

Sammanfatta äventyret i:

  • En mening

  • Ett stycke

  • En sidaEn mening
Få inte panik nu. Att sammanfatta sitt äventyr i en mening handlar mer om att hitta det genomgående temat än att sammanfatta hela handlingen.

Börja med att svara på de nedanstående frågorna. Skriv ner svaren, så att du kommer ihåg vad det var du tänkte.

Vilka är huvudpersonerna? Är det rollpersonerna eller en spelledarperson? Vem eller vilka cirkulerar storyn runt? Tänk på att det inte nödvändigtvis måste vara rollpersonerna som är i fokus. De kanske har hyrts in for att röja undan en femme fatale, eller är det kanske en plats eller ett objekt som innehar huvudrollen?

Vad är det som definierar personen/ personerna? Är de på väg mot sin undergång? Letar de efter något? Finns det något hinder de måste övervinna?

Vad är drivkraften för rollpersonerna? Vilken drivkraft har personen som storyn cirkulerar runt (om det är någon annan än just rollpersonerna)? Vad står rollpersonerna att vinna? Förlora? Vad står omvärlden att vinna eller förlora?

När du har svarat på ovanstående frågor, försök att sammanfatta svaren i en mening. Tänk inte för mycket utan skriv bara ner det du kommer på. Meningarna kan se ut ungefär så här:

En grupp människor måste övervinna sina svagheter för att rädda världen.

Var och för sig är de svaga, men tillsammans kan en grupp människor förhindra en katastrof.

När himlen faller skrider en samling osannolika hjältar fram för att rädda världen.


Ett stycke
Nu när du har lyckats skriva ihop ditt äventyr till en mening kanske det inte känns så svårt att sammanfatta äventyret i ett stycke, men du måste fortfarande se till så att du inte tar med för mycket i sammanfattningen.

Vi lägger till ett par frågor.

Finns det en sekundär berättelse, eller ytterligare motiv bland rollpersoner eller spelledarpersoner? Vad handlar de i så fall om?

Vad går den sekundära berättelsen ut på? Varför finns den med i äventyret? Syfte!

Vad är huvudberättelsens dramatiska höjdpunkt? Måste ett svärd brytas? Måste draken slås ihjäl? Skall den sluga femme fatalen ställas inför rätta och dömas för de brott hon begått?

Vad är äventyrets sensmoral? Sensmoralen kan likna temat, men behöver inte alls vara samma.

Skriv ihop ett stycke, och använd gärna meningarna från förra övningen om det känns som att de kan tillföra något.

Ett exempel:
Den världsberömda vokalissan Johanna van der Flückt har med våld rövats från sitt hotellrum i Wien. Rollpersonerna blir kontaktade av van der Flückts agent som ber dem återfinna den illustra sångerskan, men det visar sig svårare än väntat. Attentatsgruppen Blå November tros ligga bakom dådet, och det är ytterst få som kan ge upplysningar om gruppen. Rollpersonerna måste nästla sig in ibland dem, och först då upptäcker de att Blå November inte alls har med saken att göra. Istället verkar sångerskans egen agent ligga bakom dådet. Sporrad av girighet och en önskan att äga den vackra van der Flückt har han planerat att bosätta sig med henne på en öde ö i Karibien.


Tänk på att använda personnamn och platsnamn sparsamt och bara när de tillför något. I ovanstående exempel används två namn, Blå November och Johanna van der Flückt, men på ett sådant sätt att det inte blir svårt att hålla koll på vilka de är.

En sida
Nu är det dags att bita tag i den där A4:an, och det känns som mycket utrymme jämfört med de föregående övningarna, eller hur?

Här är ytterligare ett par frågor att använda dig av när du skriver.

Vad vill spelar- och spelledarpersoner åstadkomma? Vilka grundläggande behov vill de tillfredsställa? Om du har många "huvudpersoner" så är det här ett utmärkt tillfälle att reda ut hur deras olika motiv går in i och motverkar eller hjälper varandra.

Finns det några personliga drivkrafter hos personerna i berättelsen? Och hur driver de här krafterna berättelsen framåt? Det här är en viktig poäng. Utan ett händelseförlopp kommer äventyret inte att kännas så relevant. Tänk på att det inte behöver handla om "fysisk" utveckling. Det kan även vara en känslomässig utveckling.

Vilket är rollpersonernas eller huvudpersonens ögonblick då de måste göra ett avgörande val? I berättelsens klimax krävs ofta att man tar ett beslut som förändrar spel- eller spelledarpersonen. Vilket beslut måste dina rollpersoner eller din huvudperson ta?

Nu borde jag lägga in ett synopsis på en sida som exempel, men jag tycker att ni har fått nog med hjälp som det är. Skriv på! Och tänk på frågorna!

No comments: