Friday, November 2, 2007

Voodoo

Jag skall köpa en VooDoll och hoppas på att den funkar lika bra (erh... eller... bättre snarare) som KBT.

Jag vill sova. Nu.

No comments: