Sunday, November 25, 2007

Att skriva för konvent - del 3: Foldertext

Foldertexten
När man skriver för konvent kommer man oundvikligen att springa in i något som kallas “foldertexten”. Oavsett om konventet har någon folder eller inte så har det garanterat en hemsida, och på den hemsidan skall du som arrangör genom en text på ca 300 ord locka en publik som vill spela ditt äventyr.

Hur skriver man då en sådan text, som faktiskt lockar till att spela?

Regel nummer ett
Håll det hyfsat kort, mellan 150 - 300 ord. Målet är att förmedla det som gör just ditt äventyr unikt på ett ganska litet utrymme.

Regel nummer två
Eftersom du vill att spelarna skall få en känsla för äventyret är det en bra idé att få med så mycket stämning du kan. Det kan man göra genom att placera äventyret på en plats och i en tid. Det här gör att man omedelbart associerar till just den platsen och tiden, och har en klar bild i huvudet av den. Redan här har du som författare vunnit mycket.

Stämning kan du frammana genom att använda ett språk som passar berättelsen. Är det en skräckhistoria, så håll dig till mörka, ödesdigra tonfall. Antyd det kommande hotet och vad rollpersonerna kommer att råka ut för, MEN...

Regel nummer tre
Avslöja aldrig vad som kommer att hända! Du kan antyda, men skriv aldrig ut det i klartext.

Regel nummer fyra
Korrekturläs texten. En felstavad eller grammatiskt inkorrekt text ger ett dåligt intryck.

Andra saker att tänka på:

  • Vilken är bästa angreppsvinkeln för ditt äventyr? Vad är det som särskiljer det från andra äventyr?

  • Du kan använda frågor i texten för att intressera läsaren.

  • Kom ihåg att foldertexter inte är synopsis. Berätta bara så mycket att läsaren vill veta mer.

  • Kolla på baksidestexter på böcker och filmer. Tänk på hur de är uppbyggda och vad det är med dem som gör dig intresserad.

  • Skriv och skriv om. Be ärliga kamrater om feedback.

No comments: